Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på 61 orter i Sverige. De vill få bättre koll på sina lagervolymer i bränslehögarna som finns på de olika värmeverken. Bättre underlag behövs både för egen statistik och uppföljning, men också för att få rätt siffror för lagervolymer i boksluten.

Volymmätning med drönare ger med exakt resultat

Traditionellt sett så har fjärrvärmeanläggningarna mätt sina volymer genom att manuellt gå runt högarna och mäta och uppskatta medelhöjder vilket inte givit ett exakt resultat.
Med uppmätning av volymer med hjälp av drönare kan man mappa hela området och få fram en 3D-modell där ett dataprogram kan räkna ut volymer med ett mycket exakt resultat.

Mätning av bränslefraktioner

Hudik Flygfoto har i uppdrag att månatligen göra uppmätning av bränslefraktioner på två orter i mellansverige, Alfta och Edsbyn. Drönaren flygs över bränslehögarna där hundratals bilder tas. Varje bild har GPS koordinater kopplade till sig och med hjälp av ett dataprogram bearbetas bilderna och volymerna kan räknas fram. Resultatet levereras till kunden inom 24 timmar efter uppmätningen är gjord.
Mätningarna av volymer kan göras på alla högar såsom returflis, torrflis, bark, sågspån, briketter, GROT, stamvedsflis och oflisad ved, krossmaterial och jord.

Man kan välja att mäta en eller ett par gånger per år eller månadsvis. Resultaten kan läggas in på vår webtjänst där man lätt kan följa utvecklingen av lagren under hela året.

Få en fri offert på uppmätning av era lagervolymer. Kontakta Hudik Flygfoto på info@hudikflygfoto.se

FIlm från vår senaste volymuppmätning på en fjärrvärmeanläggning i Alfta. Här mäts olika bränslefraktioner upp.

Här visas ett protokoll efter uppmätning av bränslelager med drönare.
Varje hög visas med innehåll och volym.

Kontakta Hudik Flygfoto med era önskemål och frågor.