Hudik Flygfoto - Flygfotografering Prolympiaskolan

Hudik Flygfoto utför flygfoto till företag och privatpersoner. Kunderna finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, bostadsutvecklare, fastighetsmäklare och mark- och anläggningsföretag. Bilderna används innan prospektering av områden. Under prospekteringen och för att följa ett projekt från start till färdigt resultat. Bilderna används också av fastighetsägare och fastighetsbolag för att dokumentera sitt fastighetsbestånd.

Några tidigare jobb som vi utfört finns här: Flygfoto av Prolympiaskolan , Flygfoto Gula Hamnmagasinen Hudiksvall, Volymmätning av bränslelager

Mätning av volym på vindkraftsprojekt 

Exempel på flygfilm

Grafikstudion anlitades av produktionsbolaget Stockholm-Köpenhamn för att flygfilma under inspelningen av TV-programmet Arga Snickaren VIP då
de skulle renovera Kicki Danielssons hus i Bollnäs. Jag filmade på olika platser i Bollnäs samt i Järvsö på Hotell Järvsöbaden där teamet bodde under inspelningen.