Hudik Flygfoto - Flygfotografering Prolympiaskolan

Hudik Flygfoto utför flygfoto till företag och privatpersoner. Kunderna finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, bostadsutvecklare, fastighetsmäklare och mark- och anläggningsföretag. Bilderna används innan prospektering av områden. Under prospekteringen och för att följa ett projekt från start till färdigt resultat. BIlderna används också av fastighetsägare och fastighetsbolag för att dokumentera sitt fastighetsbestånd.