Hudik Flygfoto utför takinspektioner med drönare på tak som är svårtillgängliga. Ett säkrare, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att besikta tak. Vi inspekterar tak på kyrkor eller andra höga byggnader där det är svårt att ta sig upp. Efter takbesiktningen är gjord är det lättare att bestämma vilka insatser som behövs för taket. Självklart gör vi inspektioner även på mer lättåtkomliga tak om det önskas. Man kan även fotografera hela taket för att utifrån bilderna göra mätningar och beräkningar för åtgång av plåt eller annan takbeläggning då nytt tak ska läggas.

 

Inspektion av vindkraftverk

Inspektion av vindkraftverk med drönare

 

Inspektion av vindkraftverk innebär stora kostnader, risker och svårigheter för dem som inspekterar dem. Ofta använder man kran och människor för att inspektera rotorblad och den övergripande strukturen. Detta resulterar i långa stopp av vindkraftverket vilket ger höga kostnader både i förlorad elproduktion och personalkostnader.
Flyginspektion av vindkraftverk med drönare är ett kostnadseffektivt, snabbt och säkert alternativ. Varje vindkraftverk behöver bara stängas ner under ca 40 minuter för att göra inspektionen. Drönarinspektioner upptäcker defekter på rotorbladen snabbare än manuella inspektioner. Inspektion med drönare minskar tiden för underhållsstopp med 75% i jämförelse med manuella inspektioner. Inspektioner från marken missar runt 15-20 % av de skador som finns.
Vi kan leverera bilder eller film av inspektionen. Välj att analysera bilderna själva eller att låta oss göra det.

Det finns även webbtjänster att koppla på för att visualisera inspektionerna. Det finns t ex 3d visualiseringar av hela anläggningen där man lätt kan få en överblick över hela anläggningen och kan välja vilket vindkraftverk man vill titta närmare på och sedan zooma in på detaljnivå på t ex varje rotorblad för att upptäcka skador och sedan i webbtjänsten göra noteringar och klassificera skadorna.
Inspektionerna med noteringarna på de skador som upptäcks ligger kvar i webbtjänsten så man kan jämföra till nästa inspektionstillfälle vad som hänt och hur skadan utvecklats.
Detta underlättar mycket då beställaren slipper titta igenom hundratals bilder för att hitta skador.
Det går även att koppla på Artificiell intelligens som snabbt scannar av alla bilder från vindkraftverken för att hitta skador vilket sparar mycket tid.

Exempel på rapport efter utförd vindkraftsinspektion. Varje skada klassificeras och märks ut på respektive blad.

 

Kontakta Hudik Flygfoto med er intresseanmälan.
Till Kontaktsidan

Inspektion av vindkraftverk med drönare

 

Inspektion av mobilmaster

Hudik Flygfoto utför även inspektion med drönare av mobilmaster, TV master och radiomaster för att snabbt lokalisera ett problem.

Kontakta Hudik Flygfoto med er intresseanmälan.
Till Kontaktsidan

Kontakta Hudik Flygfoto på 070-346 25 45 eller info@hudikflygfoto.se för mer information eller bokning.