Hudik Flygfoto har under två år utfört flygfotograferingar av byggandet av nya Prolympiaskolan i Gävle åt Fast Partner. Området fotograferades med drönare från grundläggningen fram till färdigställd skola.