Volymmätning Mätteknik från luften
Här presenterar vi bilder från de uppdrag vi gjort. Flygfoto, flygfilmning, volymmätningar, uppmätningar samt flygfotografering åt fastighetsbolag, fastighetsmäklare och andra företag och privatpersoner.