Här presenterar vi de tjänster som Hudik Flygfoto erbjuder.

Volymmätning med drönare / UAS

Volymuppmätning av högar med bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar, bränslefraktioner m.m

Uppmätningar med drönare / UAS är mycket användbara vid mätning inom mark- och anläggning, byggprojekt och andra projekt där volymer behöver mätas.  Man kan snabbt mäta in stora ytor mycket snabbare än med traditionell GPS mätning från marken. Volymberäkningar från luften av oregelbundna högar av bergkross, fyllnadsmassor, torv- och flishögar ger en mycket högre noggrannhet då det ger fler mätpunkter på samma yta än med traditionell markinmätning. De ger också en ovärderlig hjälp i att överblicka arbetet på plats och följa utvecklingen av ett projekt under en längre tid.

Läs mer på vår sida om Volymmätning med drönare

 

 

Flygfotografering

Flygfoto med drönare / UAS

Hudik Flygfoto utför flygfoto till företag och privatpersoner. Kunderna finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, fastighetsmäklare, fastighetsbolag. Hudik Flygfoto utför flygfoto till företag och privatpersoner. Kunderna finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, bostadsutvecklare, fastighetsmäklare och mark- och anläggningsföretag. Bilderna används innan prospektering av områden, under prospekteringen och för att följa ett projekt från start till färdigt resultat. Bilderna används också av fastighetsägare och fastighetsbolag för att dokumentera sitt fastighetsbestånd.
Läs mer på vår sida om flygfotografering med drönare

 

 

Inspektion av vindkraftverk

Hudik Flygfoto utför inspektioner av vindkraftverk med drönare. Flyginspektion av vindkraftverk med drönare är ett kostnadseffektivt, snabbt och säkert alternativ. Varje vindkraftverk behöver bara stängas ner under ca 40 minuter för att göra inspektionen. Drönarinspektioner upptäcker defekter på rotorbladen snabbare än manuella inspektioner.
Inspektion med drönare minskar tiden för underhållsstopp med 75%
i jämförelse med manuella inspektioner. Inspektioner från marken missar runt 15-20 % av de skador som finns.
Vi kan leverera bilder eller film av inspektionen. Välj att analysera bilderna själva eller att låta oss göra det.
Läs mer på vår sida om Inspektioner av vindkraftverk