Här presenterar vi de tjänster som Hudik Flygfoto erbjuder.

Volymmätning med drönare / UAS

Volymuppmätning av högar med bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar m.m

Uppmätningar med drönare / UAS är mycket användbara vid mätning inom mark- och anläggning, byggprojekt och andra projekt där volymer behöver mätas.  Man kan snabbt mäta in stora ytor mycket snabbare än med traditionell GPS mätning från marken. Volymberäkningar från luften av oregelbundna högar av bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar ger en mycket högre noggrannhet då det ger fler mätpunkter på samma yta än med traditionell markinmätning. De ger också en ovärderlig hjälp i att överblicka arbetet på plats och följa utvecklingen av ett projekt under en längre tid.

Flygfotografering

Flygfoto med drönare / UAS

Hudik Flygfoto utför flygfoto till företag och privatpersoner. Kunderna finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, fastighetsmäklare, fastighetsbolag