Site Loader
Få en fri offert
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger

Hudik Flygfoto anlitades av NOAQ Flood Protection för att mäta in deras tomt i Näsviken med hjälp av drönare. Området runt deras kontor ska utvecklas och de  ville få in underlag för framtida planering. De vill även se om datan som samlas in senare kan användas för att göra beräkningar för översvämningsplaner. NOAQ Flood Protection arbetar med att sälja översvämningsskydd för fastigheter. Magnus Mät & Mark hjälpte till med att mäta in några markontrollpunkter med GPS mottagare som sedan kunde användas för att få rätt georeferering vid efterbehandlingen av datan.

Området flögs över med drönare som tog flera hundra foton, alla med GPS koordinater registrerade.
När efterbehandlingen är klar får man fram ett mätbart punktmoln där man kan få fram koordinater och kan göra volymberäkningar på schaktmassor och få fram höjdkurvor för att se var risker för översvämningar finns.  Underlagen kan sedan användas till massbalansering av ett område, alltså förhållandet mellan schakt och fyll.

Uppmätningar med drönare / UAS är mycket användbara vid mätning inom mark- och anläggning, byggprojekt och andra projekt där volymer behöver mätas.  Man kan mäta in stora ytor mycket snabbare än med traditionell GPS mätning från marken. Volymberäkningar från luften av oregelbundna högar av bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar ger en mycket högre noggrannhet då det ger fler mätpunkter på samma yta än med traditionell markinmätning. De ger också en ovärderlig hjälp i att överblicka arbetet på plats och följa utvecklingen av ett projekt under en längre tid.

Man kan köra en uppmätning av hela området och kan sedan få tillgång till mätdata direkt från datorn från vilken punkt som helst i uppmätningsområdet utan att behöva gå ut på området. Alla som är berörda i projektet kan gå in på sin egen dator via den gemensamma webtjänsten som vi erbjuder och göra de mätningar som behövs. Allt som behövs är en webläsare. Inga dyra GIS program behövs.
Man kan lägga CAD ritningar som överlägg på Ortofotot och på så vis kan man kontrollera att projektet följer ritningarna och man kan därför snabbt åtgärda ett problem innan projektet gått för långt och kostnaden blivit för stor.

Är ert företag intresserad av volymmätning av bränslelager eller annan volymuppmätning?

Kontakta Hudik Flygfoto med era önskemål och frågor.

Post Author: Hudikflygfoto