Hudik Flygfoto Hamnen Hudiksvall
 
 
Hudik flygfoto i Hudiksvall levererar foto och mätdata till företag som utför byggprojekt, vägbyggen, bergtäktsägare, deponier, krossanläggningar, torvproducenter m.fl. All uppmätning sker med UAS / drönare.

Vi utför också inspektion av vindkraftverk med drönare. Ett kostnadseffektivt, snabbt och säkert alternativ. Varje vindkraftverk behöver bara stängas ner under ca 40 minuter för att göra inspektionen. Drönarinspektioner upptäcker defekter på rotorbladen snabbare än manuella inspektioner utan risk för skador på personal.
 

Volymmätning Mätteknik från luften

Varför använda inmätning med drönare / UAS?

Uppmätningar med drönare / UAS är mycket användbara vid byggprojekt  och projekt där volymer behöver mätas.  Man kan mäta in stora ytor mycket snabbare än med traditionell GPS- mätning från marken. Volymberäkningar från luften av oregelbundna högar av bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar ger en mycket högre noggrannhet då det ger fler mätpunkter på samma yta än med traditionell markinmätning. De ger också en ovärderlig hjälp i att överblicka arbetet på plats och följa utvecklingen av ett projekt under en längre tid.

Man kan köra en uppmätning av hela området och kan sedan få tillgång till mätdata direkt från datorn från vilken punkt som helst i uppmätningsområdet utan att behöva gå ut på området. Allt kan kollas via datorn och det sparade projektet med all data. Alla som är berörda i projektet kan gå in på sin egen dator via den gemensamma webbtjänsten som vi erbjuder och göra de mätningar som behövs.

Hur går mätningen till?

Drönaren flygs över området och tar hundratals bilder där varje enskild bild har GPS koordinater. Bilderna läggs in i ett avancerat datorprogram som analyserar datan och bygger en ytmodell med en punkttäthet på ca 30 cm. För att säkerställa mätdatan används markstöd, GCP (markkontrollpunkter) som mäts in innan flygningen och som sedan läggs in i programmet. Hudik flygfoto samarbetar med Magnus Mät & Mark för att mäta in GCPs.

Volymmätning med drönare ger en mycket högre precision än en mättekniker på marken kan få fram. Det ger också en högre arbetssäkerhet då man inte längre behöver en eller flera personer som rör sig på området och klättrar i högarna eller rör sig i arbetsområdet för att få fram mätdata.

Vid uppmätning levereras också ett eller flera ortofotografier, DTM och DSM och/eller 3D-modeller över området. Man kan med fördel flyga samma område under t ex fler månader för att spåra förändringar och följa utvecklingen av projektet.

Läs mer om våra tjänster:
Inspektion av vindkraftverk med drönare UAS
Inspektion av mobilmaster, mobilbasstationer med drönare UAS
Inspektion av tak och byggnader med drönare UAS