Volymmätning-fyllnadsmassor-Hudik-Flygfoto1680px

Vi utför volymmätning med drönare / UAS.

Prova en snabbare, mer kostnadseffektiv och exakt mätteknik.

Varför använda volymuppmätning med drönare / UAS?

Uppmätningar med drönare / UAS är mycket användbara vid mätning inom mark- och anläggning, byggprojekt och andra projekt där volymer behöver mätas.  Man kan snabbt mäta in stora ytor mycket snabbare än med traditionell GPS mätning från marken. Volymberäkningar från luften av oregelbundna högar av bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar ger en mycket högre noggrannhet då det ger fler mätpunkter på samma yta än med traditionell markinmätning. De ger också en ovärderlig hjälp i att överblicka arbetet på plats och följa utvecklingen av ett projekt under en längre tid.

Hur går mätningen till?

Drönaren flygs över området och tar hundratals bilder där varje enskild bild har GPS koordinater. Bilderna läggs in i ett avancerat datorprogram som analyserar datan och bygger en ytmodell med en punkttäthet på ca 30 cm. Programmet producerar täta punktmoln, texturerad polygonala modeller, georefererad ortomosaik och digitala höjdmodeller (DEM) som DSMs och DTMs .

Metoden ger en mycket högre precision än en mättekniker på marken kan få fram. Det ger också en högre arbetssäkerhet då man inte längre behöver en eller flera personer som rör sig på området och klättrar i högarna eller rör sig i arbetsområdet för att få fram mätdata.

Metoden passar lika bra för uppmätning av gropar och hål då man vill veta hur mycket material som behövs för att fylla hålet.

Vid uppmätning levereras också ett eller flera ortofotografier och/eller 3D-modeller över området. Man kan med fördel flyga samma område under t ex fler månader för att spåra förändringar och följa utvecklingen av projektet.

Tycker ni att uppmätning med hjälp av drönare låter intressant och vill veta mer?
Då erbjuder vi en första provuppmätning gratis!
Ni får då chansen att se vad Hudik Flygfoto kan göra för er och hur uppmätning med drönare passar er verksamhet.

Kontakta Hudik Flygfoto med er intresseanmälan.
Till Kontaktsidan

Volymmätning av fyllnadsmassor och bergkross Kattvikskajen Hudiksvall