Volymmätning av fyllnadsmassor och bergkross Kattvikskajen Hudiksvall

Vi utför volymmätning och inmätning med drönare / UAS.

Prova en snabbare, mer kostnadseffektiv och exakt mätteknik för volymer och mängder.

Varför använda volymuppmätning med drönare / UAS?

Uppmätningar med drönare / UAS är mycket användbara vid mätning inom mark- och anläggning, byggprojekt och andra projekt där volymer behöver mätas.  Man kan mäta in stora ytor mycket snabbare än med traditionell GPS mätning från marken. Volymberäkningar eller mängdberäkningar från luften av oregelbundna högar av bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar ger en mycket högre noggrannhet då det ger fler mätpunkter på samma yta än med traditionell markinmätning. De ger också en ovärderlig hjälp i att överblicka arbetet på plats och följa utvecklingen av ett projekt under en längre tid. Mängdberäkning med drönare görs med fördel över stora områden där man snabbt får fram ett resultat som annars skulle tagit dagar eller veckor att mäta in från marken. Underlagen som man får kan sedan användas till massbalansering av ett område, alltså förhållandet mellan schakt och fyll.

Man kan köra en uppmätning av hela området och kan sedan få tillgång till mätdata direkt från datorn från vilken punkt som helst i uppmätningsområdet utan att behöva gå ut på området. Alla som är berörda i projektet kan gå in på sin egen dator via den gemensamma webtjänsten som vi erbjuder och göra de mätningar som behövs. Allt som behövs är en webläsare. Inga dyra GIS program behövs.
Man kan lägga CAD ritningar som överlägg på Ortofotot och på så vis kan man kontrollera att allt följer ritningarna och man kan därför snabbt åtgärda ett problem innan projektet gått för långt och kostnaden blivit för stor.
När man gör uppmätningar under flera tillfällen under en längre tid kan man också gå tillbaka och visuellt jämföra projektets framskridande i vår webbtjänst.

Se vår video om Volymmätning av bränslelager på ett värmeverk i Alfta

Hur går mätningen till?

Drönaren flygs över området och tar hundratals bilder där varje enskild bild har GPS koordinater. Bilderna läggs in i ett avancerat datorprogram som analyserar datan och bygger en ytmodell med en punkttäthet på ca 30 cm. Programmet producerar täta punktmoln, texturerad polygonala modeller, georefererad ortomosaik och digitala höjdmodeller (DEM) som DSMs och DTMs . För att säkerställa mätdatan används markstöd, GCP (markkontrollpunkter) som mäts in innan flygningen och som sedan läggs in i programmet. Hudik Flygfoto samarbetar med Magnus Mät & Mark för att mäta in GCPs.

Volymmätning med drönare ger en mycket högre precision än en mättekniker på marken kan få fram. Det ger också en högre arbetssäkerhet då man inte längre behöver en eller flera personer som rör sig på området och klättrar i högarna eller rör sig i arbetsområdet för att få fram mätdata.

Metoden passar lika bra för uppmätning av gropar och hål då man vill veta hur mycket material som behövs för att fylla hålet.

 

Kontakta Hudik Flygfoto med er intresseanmälan.
Till Kontaktsidan

Volymmätning av fyllnadsmassor och bergkross Kattvikskajen Hudiksvall
Snabb uppmätning av stora ytor och flera högar
Volymmätning med drönare
Klicka på bilden för att se en video av 3d visualisering av bergtäkt Medskogsområdet i Hudiksvall