Pronordic, en mark och fastighetsutvecklare i Uppsala behövde flygfoton över området vid Kungsbäck och inmätning av ett 50-tal träd vid E4-infarten i Gävle. Området har en ny detaljplan där det finns planer för byggande av bostäder och andra fastigheter. Hudik Flygfoto anlitades för att ta flygfoton och för att mäta in exakta positioner, artbestämma och mäta in höjder på de träd som fanns på platsen. Till min hjälp hade jag Magnus Wallin på Magnus Mät och Mark.