Site Loader
Få en fri offert
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger

Pronordic, en mark och fastighetsutvecklare i Uppsala behövde flygfoton över området vid Kungsbäck och inmätning av ett 50 tal träd vid E4-infarten i Gävle. Området har en ny detaljplan där det finns planer för byggande av bostäder och andra fastigheter.

Hudik Flygfoto anlitades för att ta flygfoton och för att mäta in exakta positioner, artbestämma och mäta in höjder på de träd som fanns på platsen.

Syftet med inmätningen av träden är:

 

  • Det finns ett värde att bevara dessa träd. För att kunna väga värdet av att bevara mot byggrättsvärdet som möjliggörs genom avvägning så behövs trädens läge, höjd och omfattning.
  • Tallar har ett högre värde än andra arter. Träden fyller en funktion som ekologiskt samband till tallskogen i norr, därav har tallarna ett högre värde. Ju större krona och ju högre träden är, desto värdefullare är dom ur ett ekologiskt perspektiv.

Syftet med flygfotot är:

 

  • Att utgöra ett underlag till att analysera platsen. Bilderna kommer även att användas som ett underlag för att göra bildkollage där arkitekter passar in sina modeller in i snedbilderna. Därmed kan förändringen bli tydlig, det blir tydligt vad konsekvenserna blir om den planerade bebyggelsen genomförs.

Är ert företag intresserad av volymmätning av bränslelager eller annan volymuppmätning?

Kontakta Hudik Flygfoto med era önskemål och frågor.

Post Author: Hudikflygfoto