Site Loader
Få en fri offert
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger

Hudik Flygfoto anlitades av Magnus Mät & Mark / PEAB för att samla in data över en bergstopp på Björnberget i Ånge. Bergstoppen skulle sprängas för att göra plats för en fundament för ett vindkraftverk som ska byggas på platsen.

Området flögs över med drönare som tog flera hundra foton, alla med GPS koordinater registrerade. Magnus mätte in 5 punkter på marken i området som sedan kunde användas för att få rätt georeferering vid efterbehandlingen av datan.
När efterbehandlingen är klar får man fram ett mätbart punktmoln där man kan få fram koordinater och kan göra volymberäkningar på hur stor volym bergstoppen har för att räkna på schaktmassor.
En uppmätning av detta slag med denna ojämna steniga yta skulle med traditionell markinmätning tagit flera dagar. Nu klarades det av på en förmiddag.  Underlagen kan sedan användas till massbalansering av ett område, alltså förhållandet mellan schakt och fyll.

Björnberget vindpark ligger ca 10 km sydost om Ånge. Vindkraftparken Björnberget kommer att bestå av 60 vindkraftverk. Vindkraftverken är den senaste generationens Siemens Gamesa, som har den största rotordiameter som för närvarande finns på marknaden. Vindkraftsparkens totala installerade effekt är 372 MW. Björnberget är en av de största vindkraftsparkerna som byggs i Europa under 2021. Parken kommer att generera 1,1 TWh per år, vilket motsvarar energiförbrukningen för ca 300 000 hushåll.

Uppmätningar med drönare / UAS är mycket användbara vid mätning inom mark- och anläggning, byggprojekt och andra projekt där volymer behöver mätas.  Man kan mäta in stora ytor mycket snabbare än med traditionell GPS mätning från marken. Volymberäkningar från luften av oregelbundna högar av bergkross, fyllnadsmassor, torvhögar ger en mycket högre noggrannhet då det ger fler mätpunkter på samma yta än med traditionell markinmätning. De ger också en ovärderlig hjälp i att överblicka arbetet på plats och följa utvecklingen av ett projekt under en längre tid.

Man kan köra en uppmätning av hela området och kan sedan få tillgång till mätdata direkt från datorn från vilken punkt som helst i uppmätningsområdet utan att behöva gå ut på området. Alla som är berörda i projektet kan gå in på sin egen dator via den gemensamma webtjänsten som vi erbjuder och göra de mätningar som behövs. Allt som behövs är en webläsare. Inga dyra GIS program behövs.
Man kan lägga CAD ritningar som överlägg på Ortofotot och på så vis kan man kontrollera att allt följer ritningarna och man kan därför snabbt åtgärda ett problem innan projektet gått för långt och kostnaden blivit för stor.

Är ert företag intresserad av volymmätning av bränslelager eller annan volymuppmätning?

Kontakta Hudik Flygfoto med era önskemål och frågor.

Post Author: Hudikflygfoto