Site Loader
Få en fri offert
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på 61 orter i Sverige. De vill få bättre koll på sina lagervolymer i bränslehögarna som finns på de olika värmeverken. Bättre underlag behövs både för egen statistik och uppföljning, men också för att få rätt siffror för lagervolymer i boksluten.

Volymmätning med exakt resultat

Traditionellt sett så har fjärrvärmeanläggningarna mätt sina volymer genom att manuellt gå runt högarna och mäta och uppskatta medelhöjder vilket inte givit ett exakt resultat.
Med uppmätning av volymer med hjälp av drönare kan man mappa hela området och få fram en 3D-modell där ett dataprogram kan räkna ut volymer med ett mycket exakt resultat.

Mätning av bränslefraktioner

Hudik Flygfoto fick i uppdrag att göra uppmätning av bränslefraktioner på två orter i mellansverige, Alfta och Edsbyn. Drönaren flögs över bränslehögarna där hundratals bilder togs. Varje bild har GPS koordinater kopplade till sig och med hjälp av ett dataprogram bearbetades bilderna och volymerna kunde räknas fram. Resultatet levererades till kunden inom 24 timmar efter uppmätningen gjordes.
Mätningarna av volymer kan göras på alla högar såsom returflis, torrflis, bark, sågspån, briketter, GROT, stamvedsflis och oflisad ved. Mängdberäkning med drönare görs med fördel över stora områden där man snabbt får fram ett resultat som annars skulle tagit dagar eller veckor att mäta in från marken. Underlagen kan sedan användas till massbalansering av ett område, alltså förhållandet mellan schakt och fyll.

Man kan välja att mäta en eller ett par gånger per år eller månadsvis. Resultaten kan läggas in på vår webtjänst där man lätt kan följa utvecklingen av lagren under hela året.

Är ert företag intresserad av volymmätning av bränslelager eller annan volymuppmätning?

Kontakta Hudik Flygfoto med era önskemål och frågor.

Post Author: Hudikflygfoto