Inmätning av träd och flygfoto

Pronordic, en mark och fastighetsutvecklare i Uppsala behövde flygfoton över området vid Kungsbäck och inmätning…