Inmätning av berg på Björnberget

Hudik Flygfoto anlitades av Magnus Mät & Mark / PEAB för att samla in data…