Fastpartner – Skolbyggnation i Gävle

Hudik Flygfoto har under 3 år dokumenterat byggandet av nya Prolympiaskolan i Gävle som byggs…