Site Loader
Få en fri offert
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger
Lindefallet 1103, 825 96 ENånger

Drönarinspektion av vindkraftverk  är ett kostnadseffektivt, snabbt och säkert alternativ. Genom att använda drönare för inspektioner kan kostnaderna minskas avsevärt. Varje vindkraftverk behöver bara stängas ner under ca 45 minuter för att göra inspektionen. Drönarinspektioner upptäcker defekter på rotorbladen snabbare än manuella inspektioner. Vindkraftsinspektion med drönare minskar tiden för underhållsstopp med 75% i jämförelse med manuella inspektioner. Inspektioner från marken missar runt 15-20 % av de skador som finns. Inspektion av vindkraftverk innebär ofta arbete på hög höjd och under svåra väderförhållanden, vilket kan vara farligt för tekniker. Drönare eliminerar behovet av att skicka människor upp på höga höjder , vilket minskar risken för olyckor och skador.

Läs mer om inspektion av vindkraftverk här: Inspektion av vindkraftverk

Kontakta Hudik Flygfoto för en fri offert på vindkraftsinspektion.
Till Kontaktsidan