HEMAB – Vindkraftsinspektion med drönare

I maj 2024 anlitades Hudik Flygfoto för att utföra inspektion av 5 vindkraftverk i Härnösand. HEMAB har ett vindkraftverk på Vårdkasen som installerades 1996. 2012 uppfördes ytterligare två vindkraftverk. Det ena på Solumsklinten, det andra på Bräntberget. 2020 driftsattes även två verk på Spjutåsberget.
Nu behövdes en inspektion av rotorbladen på vindkraftverken för att se om det uppkommit några skador. Skador på bladen medför sämre verkningsgrad och kan i värsta fall leda till haveri av vindkraftverket.
Med hjälp av drönare med både vidvinkelkamera, zoomkamera, värmekamera och laseravståndsmätare inspekterades bladen på alla fyra sidor. Varje vindkraftverk behöver bara stoppas i 45 minuter för att fotografera alla tre bladen på ett vindkraftvek. Tekniker från Siemens Gamesa, Nordex och Hemab var på plats för att stoppa bladen i rätt position för inspektion. De fem vindkraftverken inspekterades på en dag och bilderna skickades sedan till bladexperter för analys och klassificering av fel.
Kunden får sedan ett protokoll med alla fel specificerade och klassade i olika grader beroende på hur allvarliga fel som upptäckts.

Drönarteknik revolutionerar sättet vi inspekterar och underhåller vindkraftverk på. Genom att erbjuda en säkrare, snabbare och mer kostnadseffektiv lösning, spelar drönare en nyckelroll i att främja hållbar energi och säkerställa att vindkraftverk levererar maximal prestanda.

Kontakta Hudik Flygfoto för en fri offert på inspektion av vindkraftverk: info@hudikflygfoto.se

Hemabs två vindkraftverk på Spjutåsberget