Hudik Flygfoto anlitades av Magnus Mät & Mark / PEAB för att samla in data över en bergstopp på Björnberget i Ånge. Bergstoppen skulle sprängas för att göra plats för en fundament för ett vindkraftverk som ska byggas på platsen.

Området flögs över med drönare som tog flera hundra foton, alla med GPS koordinater registrerade. Magnus mätte in 5 punkter på marken i området som sedan kunde användas för att få rätt georeferering vid efterbehandlingen av datan.
När efterbehandlingen är klar får man fram ett mätbart punktmoln där man kan få fram koordinater och kan göra volymberäkningar på hur stor volym bergstoppen har för att räkna på schaktmassor.
En uppmätning av detta slag med denna ojämna steniga yta skulle med traditionell markinmätning tagit flera dagar. Nu klarades det av på en förmiddag.

Björnberget vindpark ligger ca 10 km sydost om Ånge. Vindkraftparken Björnberget kommer att bestå av 60 vindkraftverk. Vindkraftverken är den senaste generationens Siemens Gamesa, som har den största rotordiameter som för närvarande finns på marknaden. Vindkraftsparkens totala installerade effekt är 372 MW. Björnberget är en av de största vindkraftsparkerna som byggs i Europa under 2021. Parken kommer att generera 1,1 TWh per år, vilket motsvarar energiförbrukningen för ca 300 000 hushåll.