Hudik Flygfoto utför takinspektioner med drönare på tak som är svårtillgängliga. Det kan vara tak på kyrkor eller andra höga byggnader där det är svårt att ta sig upp. Efter takbesiktningen är gjord är det lättare att bestämma vilka insatser som behövs för taket. Självklart gör vi inspektioner även på mer lättåtkomliga tak om det önskas.

Inspektion av Vindkraftverk

 Inspektion av vindkraftverk med drönare UAS. Hudik Flygfoto.

Inspektion av vindkraftverk innebär stora kostnader, risker och svårigheter för dem som inspekterar dem. Ofta använder man kran och människor för att inspektera rotorblad och den övergripande strukturen.
Flyginspektion av vindkraftverk med drönare är ett kostnadseffektivt, snabbt och säkert alternativ.
Vi kan leverera bilder eller film av inspektionen.

Kontakta Hudik Flygfoto på 070-346 25 45 eller info@hudikflygfoto.se för mer information eller bokning.